Новини от индустрията

Стандартът за изпълнение на водоустойчивия конектор

2021-09-10
Първият показва степента на защита, обозначена с номер на характеристиката (номер)

Първото число на IP ниво наконектора за водапоказва степента на защита

0: няма защита

Няма специална защита за външни хора или предмети

1: Предотвратете проникването на твърди предмети > 50 мм

Предотвратете случайното докосване на човешкото тяло (дланта) към частите в електрическия уред; Предотвратете проникването на чужди тела> 50 мм

2: Предотвратете проникването на твърди предмети > 12 мм

Предотвратете случайно човешко тяло (пръсти) от контакт с части в електрически уреди; Предотвратете навлизането на чужди предмети > 12 мм

3: Предотвратете проникването на твърди предмети> 2,5 мм

Предотвратете контакт на малки чужди предмети > 2,5 мм с частите вътре в електрическия уред

4: Предотвратете проникването на твърди предмети > 1,0 мм

Предотвратете контакт на малки чужди предмети > 1,0 мм с частите вътре в електрическия уред

5: Прахоустойчив

Напълно предотвратявайте навлизането на чужди предмети и количеството прах няма да повлияе на нормалната работа на електрическите уреди

6: Прахоустойчив

Напълно предотвратявайте проникването на чужди предмети и прах

Вторият показва степента на защита, обозначена с номер на характеристиката (номер)

Второто число показва степента на защита

0: няма защита

Без защита

1: Предотвратете проникване на капки

Капките вода, падащи вертикално, няма да причинят вредни ефекти върху електрическите уреди

2: Капещата вода все още може да бъде предотвратена при накланяне 15

Когато уредът е наклонен за 15, капещата вода няма да причини вредни ефекти върху уреда

3: Предотвратете проникването на пръскана вода

Предотвратете дъжда или предотвратявайте разпръскването на водата във вертикална посока < 60 да нахлуе в електрическия уред и да причини повреда

4: Предотвратете навлизането на пръскаща вода

Предотвратете разпръскване на вода във всички посоки да нахлуе в електрическия уред и да причини повреда

5: Предотвратете проникването на пръскана вода

Не позволявайте на пръсканата във всички посоки вода да нахлуе в електрическия уред и да причини повреда

6: Предотвратяване на прах и проникване на големи вълни

Предотвратете нахлуването на големи вълни в електрическите уреди, монтирани на палубата, и да причинят щети

7: Предотвратете проникването на вода по време на потапяне

Когато електрическият уред е потопен във вода за определено време или под определено стандартно водно налягане, той може да гарантира, че електрическият уред няма да бъде повреден от вода

8: Предотвратете проникването на вода при потъване

Неограниченото потъване на електрическия уред под определено стандартно водно налягане може да гарантира, че електрическият уред няма да бъде повреден от вода
+86-13570826300
sales@cn2in1.com