Новини от индустрията

Каква е ролята на водоустойчивите съединители

2021-09-18
Има много видове съединители и ефектите от използването им са различни. Особено в някои специални случаи,водоустойчиви съединителиса нужни. Защо да използвате водоустойчиви съединители? Какви са функциите на този тип конектор и къде трябва да го използвате? Сега следният редактор ще ви даде подробно въведение едно по едно:

Ролята наводоустойчив конектор:

1) Избягвайте проникването на пръскана вода
Устойчив на дъжд или може да попречи на водата, пръскана в посока под ъгъл по-малък от 60 градуса спрямо вертикалата, да навлезе в уреда и да причини повреда

2) Избягвайте навлизането на пръскаща вода
Избягвайте да пръскате вода от всички посоки, прониквайки в уреда и причинявайки щети

3) Избягвайте проникването на пръскана вода
Предотвратете навлизането на вода от дюзата от всички посоки в уреда и причиняване на повреда

4) Избягвайте проникването на големи вълни
Електрическите уреди, монтирани на палубата, могат да избегнат повреди, причинени от големи вълни

5) Избягвайте проникването на вода по време на наводнение
Уредът е потопен във вода за определен период от време или налягането на водата е под определен стандарт, за да се гарантира, че няма да се повреди поради потапяне

6) Избягвайте проникване на вода при потъване

Уредът е потопен за неопределено време под определеното налягане на водата, което може да гарантира, че няма да се повреди поради наводнение.

+86-13570826300
sales@cn2in1.com